Cardiff Group NV hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en de beveiliging van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, evenals overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Privacybeleid

Welke gegevens bewaren wij?

Wij bewaren de gegevens die u ons toevertrouwt via de contact- en bestelformulieren op onze websites. Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig om met de gegevens die u achterlaat. De gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij beschermen de informatie met de meest recente en geavanceerde veiligheidstechnologie tegen misbruik. Iedere medewerker van Cardiff Group NV is verplicht de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren. De gegevens worden uiteraard niet aan derden verstrekt zonder dat u daarvoor toestemming verleent.

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Met deze gegevens kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening blijven verbeteren. Zo worden de door u verstrekte gegevens gebruikt om vervolgbestellingen sneller, veiliger en gemakkelijker te laten verlopen en ook om contact op te kunnen nemen. Daarnaast kunnen de gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden en kredietcontrole.

Inzien en wijzigen van persoonsgegevens

Indien u de bewaarde gegevens wilt inzien dan kunt u dat per e-mail (info@ecodraft.com) kenbaar maken. In dat geval zullen wij u de persoonsgegevens zo spoedig mogelijk aan u toesturen. U kunt daarna uw gegevens wijzigen of verwijderen als deze niet juist of onvolledig mochten zijn.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over het privacybeleid kunt u contact opnemen met:

Cardiff Group NV

Mondeolaan 2

3600 Genk

België

info@ecodraft.com

Contacteer ons

Cardiff Group NV

MONDEOLAAN 2
3600 GENK
BELGIË

T: +32 89 35 23 49

info@ecodraft.com

Sociale media

Copyright Cardiff NV 2017

Ecodraft